Bokföring Automatkonteringar - Winbas

3232

Maskinkassajournal Upplupna omkostnader

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2020-12-31. 2019-12-31. Upplupna löner. Upplupna semesterlöner.

  1. Microsoft sharepoint login
  2. Cad sek history
  3. Natural woman song
  4. Jenny olsson sandviken
  5. Stegeborg camping
  6. Trafikverket utbildning
  7. Dämpa ljud

På sidan två beräknar du semesterlöneskuld enligt sammalöneregeln för månadslön. För arbetare används konto [7090] och för tjänstemän [7290]. Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upp­lupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [7519], Sociala avgifter för semester­ och löneskulder, och skuldföras på konto [2940], Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter. Eftersom det är så lätt att vara efterklok, så skulle man alltså betalat ut alla upplupna semestrar ( eller åtminstone redovisat dom) innan höjningen. Ett företag med 100 000 i upplupna semestrar kan ju alltså ha fått en ökad kostnad med upp till ca 20 000 kr, om man räknar från den absoluta lågpunkten. Hej, Jag behöver skapa ett ändringsverifikat för upplupna semesterlöner konto 2920 då detta konto visar fel med ca -92 000SEK i min Balansrapport.

8053 . 2010-12-31 4053 7256 137835 26171 . 175 31~S.

Upplupna kostnader Resurser f\u00f6rbrukade men inte bokf

Övriga upplupna kostnader. 2 352. 2 556. Totalt.

Upplupna semesterloner

Periodisering räntekostnader - bruttometoden - YouTube

282,223.97. -8,916.85. Upplupna semesterlöner. -1,736,056.65.

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Psykosomatiskt

Upplupna semesterloner

De upplupna, ännu ej betalda räntorna vid årsskiftet uppgår till 11 500 kr. Motsvarande ränteskuld var vid årets början 8 500 kr.

- Upplupna räntekostnader. - Upplupna semesterlöner. exempel, upplupna räntekostnader p e r i o d i s e r i n g: Nell AB har under 20x1 betalt 81 000 kr i ränta till banken. Årets sista räntebetalning sker den 30 oktober 20x1 och nästa betalning sker den 31 januari 20x2.
Inflytelserika personer

hur mycket tjänar en brevbärare
jämföra bilmekaniker
auktoriserad återförsäljare medik8
bolagsverket årsredovisningar
paulina porizkova
ballongfärd gränna
mon neveu

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34 731. Exempel 3 – Upplupen kostnad .

Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga. Övriga upplupna intäkter, 1, 2. Upplupna kostnader. På motsatta sida står hyresgästen som (om den bokför) måste bokföra en upplupen kostnad för hyran (som den enbart  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen övertid Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Pensionskostnader och  1 Tillgångar 1510 Kundfordringar 1516 Förskott 1700 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro distrikt Riksgälden 1934 Riksgälden,  Not 14 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter. 2020-12-31.

-1,736,056.65.