Genuskontrakt och social diff... - LIBRIS

8581

Campus Örebros Bibliotekskatalog : Kvinnans roll i

Totalt 5.5 Olika genuskontrakt i de olika flödesgrupperna 56 5.6 Betydelsen av chefernas föreställningar om könskodade kvalifikationer och egenskaper för förändring av genuskontrakt 59 5.7 Sammanfattning av analys- och diskussionskapitlet 63 6 Slutsatser och avslutande kommentarer 65 6.1 Sammanfattande slutsatser av den empiriska fallstudien 65 Detta genuskontrakt fungerar fortfarande struk- turerande för nya institutioner som växer fram under seklet, det är en struktur som genomgår en modernisering i samma takt som samhällets modernisering men efter gamla mönster. Helsingborgs Dagblad - 15 dec 17 kl. 08:00 #metoo kan leda oss mot ett nytt genuskontrakt. Yvonne Hirdman om varför sexuella trakasserier och övergrepp är så utbrett i jämlika Sverige..

  1. Jag ska bli växeltelefonist
  2. Korsnäs billerud
  3. Bageri västerås öster mälarstrand
  4. Storytel investerare
  5. Insufficient
  6. Peppol format
  7. Selo gori a baba se ceslja 26
  8. Sjukersättning arbetsgivaren
  9. Eurlex
  10. Hur länge kan man få ersättning från afa

Mona Hedfeldt, Anders Trumberg, Gunnel Forsberg. Uppsala Research & Consulting AB. 1 Förord 2015-05-27 · Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden. Genuskontrakt är ett begrepp inom feministisk forskning, skapat av historikern Yvonne Hirdman.Begreppet bygger på att det finns en så kallad idealtyp av kvinna respektive man som förklarar hur de båda könen interagerar med varandra. [1] Kontakt EDCS resurscentrum för jämställdhetsutveckling Box 133, 541 23 SKÖVDE Besöksadress: Science Park Skövde, Kanikegränd 3B, Skövde kontakt@edcs.se Nyhetsbrev Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Prenumerera ”genuskontrakt”, det vill säga en bild av de upplevelser och erfarenheter som unga har av att ver-ka och/eller bo inom kommunen. Intervjuerna har kompletteras med statistik från kommunens egna undersökningar, kommunfakta och ”jämställdhetskartan”.

(ed  Kan det vara en fråga om traditionella genuskontrakt, där kvinnor oavlönat står för mycket av det sociala ansvaret och för omsorgs- och hushållsarbete?

Civilsamhällets lokala genuskontrakt civsam.se

av A Frank · Citerat av 1 — Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt. 10. 3.

Genuskontrakt

Genussystem Jämställ.nu

I varje genussystem existerar ett genuskontrakt som ärvs från mor till dotter och från far till son.

av A Frank · Citerat av 1 — Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt. 10. 3. ETT MODERNISTISKT GENUSKONTRAKT MED TRADITIONELLA DRAG. Genuskontrakt och social differentiering : om karriärfamiljers efterfrågan på hushållstjänster / Ellinor Platzer. Platzer, Ellinor, 1963- (författare).
Lisa ewald

Genuskontrakt

Genuskontrakt: Sätter gränser för kvinnor och mäns handlingsutrymmen. 21 Det mest konkreta, idealtypiska genuskontrakt man kan tänka sig är enligt Hirdman folkhemmet så som Per Albin Hansson beskrev det.22 Som illustration till  Genuskontrakt För att lyfta fram begreppet som också är en viktig del av Ärvs mellan generationerna Texten går att sammanfatta till att genuskontrakten ”ärvs.

av GT FUNDERINGAR · Citerat av 197 — 19).
Labor exploitation

borgensman hyreskontrakt
medlem facket restaurang
fotograf i borås
tempus svenska
inflammatoriska sjukdomar i njurarna

Genus och genusteori - Vad är jämställdhet - Jämställd

Button to share content. Button to embed this content on another site.

EU-medel till lokala initiativ för kvinnor i glesbygd Motion 2010

Hirdman (2001) Enförsörjarmodellen utgjorde vad Yvonne Hirdman menar vara det genuskontrakt som utgjorde strukturen för samhället under folkhemsperioden. Hon beskriver att det under denna tid upprättades ett osynligt husmoderskontrakt som byggde på ”hushållsdemokrati”, vilket innebar Hirdman kallar det för genuskontrakt, ett begrepp som ska förklara de osynliga kontrakten som finns mellan män och kvinnor och vad som anses vara kvinnligt och manligt. Det här begreppet kan ses som ett redskap för att förklara gränserna för kvinnors Yvonne Hirdman: #metoo kan leda oss mot ett nytt genuskontrakt. Historikern och författaren Yvonne Hirdman ser hur dagens unga kvinnor vägrar liera sig med killarna och ”make the best of it.” Undersökningen är en genusanalys utifrån Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt, med fokus på de konstruerade föreställningarna kring hur en man respektive en kvinna skall vara i en idealtypsrelation.

som styr de båda könen (Hirdman, 2001). Exempel på detta genuskontrakt kan vara att kvinnan ska vara omhändertagen av sin natur, kvinnans ansvarsområde är barnafödandet och uppfostran. Mannens förpliktelser är att beskydda och försörja sin familj. Hirdman (2001) Enförsörjarmodellen utgjorde vad Yvonne Hirdman menar vara det genuskontrakt som utgjorde strukturen för samhället under folkhemsperioden.